Internacional

Internacional

Tràmits per a l'exportació

Sol·licita el tràmit administratiu que necessites per agilitzar les operacions a l'exterior.

Contacte:
Adele Bunbury
971 71 01 88 (ext. 2433)
abunbury.internacional@cambramallorca.com

Quaderns ATA

Document d'admissió temporal que permet que les mercaderies puguin viatjar fora de les fronteres nacionals per tal de:

  • Ser exposades a fires i exposicions
  • Ser utilitzades per a la realització de treballs o serveis de tipus professional
  • Ser presentades com a mostres comercials per representants

El cost de les taxes de tramitació del quadern ATA és de 165 €.

A més, s'ha de deixar un dipòsit com a garantia d'entre el 25 i el 100 % del valor total de la mercaderia, en funció del país i del producte; una quantitat que es retorna a l'empresa quan el quadern ATA queda regularitzat. Una altra opció, en lloc del dipòsit, és contractar una assegurança del quadern ATA, l'import de la qual depèn de la mercaderia.

El temps d'elaboració del quadern ATA és de dos dies. Si es necessita abans del temps establert, suposarà un cost addicional de 50 €.

Sol·licitar quadern ATA

Certificat d'origen

El certificat d'origen acredita el lloc d'origen de les mercaderies amb la finalitat de satisfer els requisits duaners o comercials. L'origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari o comercial que se'ls dona en el moment de la seva entrada en un territori duaner determinat.

El preu de l'imprès és d'1,50 € i el del seu visat, 42,50 €.

Sol·licitar certificat

Certificat de lliure venda

El certificat de lliure venda i consum és un document probatori que els teus productes són de lliure venda o comercialització en el país de procedència. Et permet complir amb un dels requisits per poder registrar els teus productes o marques a altres països.

Les autoritats sanitàries o els mateixos importadors d'alguns països requereixen que els productes que s’han d’exportar vagin acompanyats d'un document que certifiqui que són de lliure venda o comercialització al país de procedència.

El preu del certificat de lliure venda és de 48 €.

Sol·licitar certificat

Visat de factures i documents

Les normes de cada país per obtenir els visats canvien amb freqüència i cada destinació requereix documentació diferent. A més a més, hi ha diversos tipus de visats.

Per fer aquest tràmit cal complir tots els requisits i presentar correctament tota la documentació. Es realitza presencialment a la Cambra de Comerç entre les 9 i les 13:30 h, de dilluns a divendres, sense cita prèvia.

El preu del visat és de 49€, tant per a la factura com per a la llista de contingut.

Sol·licitar visa