Emprendre

Emprendre

Registre de marca i nom comercial

Saps quant valor pots afegir al teu negoci a través de les marques?

Protegeix ja la teva marca i la teva imatge corporativa!

 • Per a donar valor al caràcter distintiu dels teus productes o serveis.
 • Per a obtenir el document acreditatiu de reconeixement en el mercat.
 • Per a afavorir la internacionalització del teu negoci.
 • Per a evitar controvèrsies sobre l'ús d'una marca en processos judicials.
Protección marca y nombre comercial

Registre de marca i nom comercial

Oficina de patentes

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) concedeix marques i noms comercials per a la protecció jurídica de cadascundels teus distintius. La Cambra de Comerç de Mallorca tramita la sol·licitud de registre de la marca o nom comercial amb cobertura nacional, que inclou les passes següents:

 • Comprovació, a partir del localitzador de l'OEPM, de l'existència o no d'una marca registrada que coincideixi amb el nom sol·licitat.
 • Selecció dels codis Niça (codis relacionats amb l'activitat sobre la qual es vol protegir la marca).
 • Emplenament del formulari de sol·licitud de registre.
 • Ingrés a l'OEPM via passarel·la de pagament de les taxes corresponents (en funció del nombre de codis Niça sol·licitats).
 • Enviament de la documentació en format electrònic a l'OEPM

Costos associats al registre

Per calcular el cost del registre de marca o nom comercial a través de la Cambra de Comerç de Mallorca, s'han de considerar dos components:

 • La taxa de l'OEPM, que es calcula sobre la base de la quantitat de codis Niça sobre els quals es vol protegir la marca/nom comercial. En cas d'un únic codi, la taxa és de 127,88 €. A partir del segon, l'import és de 82,84 € per cada codi addicional al primer.
 • La tarifa de la Cambra per aquest servei, que és de 133 € (més IVA), amb un descompte del 40 % per als socis preferents del Club Cambra Mallorca.

Si la cita és exclusivament informativa, s'haurà de fer un dipòsit de 45 € (més IVA), que es descomptaran de la tarifa de la Cambra un cop es realitzi la sol·licitud de registre a través d'aquesta corporació. Si finalment s'opta per no fer aquesta sol·licitud de registre, el dipòsit no es reemborsarà i es facturarà com a tarifa en concepte d'assessorament en el registre de marques i noms comercials.

Per què has de protegir la teva marca?

 • Per donar valor al caràcter distintiu dels teus productes o serveis.
 • Per obtenir el document acreditatiu de reconeixement en el mercat.
 • Per afavorir la internacionalització del teu negoci.
 • Per evitar controvèrsies sobre l'ús d'una marca en processos judicials.

Consideracions sobre el procés de registre de la marca

Si el distintiu inclou algun element gràfic, s’haurà d'aportar en un fitxer informàtic en format JPG o PNG. En cas que aquest element gràfic es vulgui registrar en color, es podran aportar els codis de color (PANTONE o RGB) per a la seva inclusió en la sol·licitud.

Un cop sol·licitada, la tramitació per part de l'OEPM té una durada aproximada de 7 mesos. La protecció de la marca registrada és de 10 anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i pot ser renovada indefinidament, per períodes de 10 anys, previ pagament dels costos de la renovació.

Sol·licita més informació
Contacte:
Assistència a empreses
marcas@cambramallorca.com
971710188