Coneix-nos

Coneix-nos

Col·laboració institucional

La Cambra de Comerç de Mallorca col·labora amb ens públics i privats per articular:

 • L'interès general, transversal a tots els sectors d'activitat econòmica, com ara l'evolució econòmica, les infraestructures, l'energia, les finances, la internacionalització, la innovació, les noves tecnologies, els recursos humans i la responsabilitat social i mediambiental.
 • L'interès conjuntural d'un determinat moment, com per exemple per un canvi de normativa.

Com a corporació d’interrelació institucional entre l'Administració pública i el món empresarial, la Cambra de Comerç ha de ser escoltada en el procés d'elaboració de normes, així com en els afers que afecten directament els interessos generals, sense perjudici de la presència d'altres entitats representatives d'interessos sectorials o empresarials privats.

Per millorar l'eficàcia i l'eficiència en el desenvolupament de les funcions que té encomanades, la Cambra de Comerç pot promoure, crear, administrar i participar en entitats relacionades amb les seves finalitats i funcions.

Relació d'entitats amb presència en representació de la Cambra de Comerç de Mallorca:

 • Autoritat Portuària de les Illes Balears
 • Ports de les Illes Balears
 • Consell Balear de Transports Terrestres
 • Mesa de Transport Marítim
 • Mesa de Transport Aeri
 • Comissió tècnica del Comitè de Desenvolupament Rutes Aèries de l'Aeroport de Palma
 • Mesa de Diàleg Social
 • Mesa d'Internacionalització
 • Submesa d'Economia, Innovació i Indústria, Govern de les Illes Balears
 • Submesa d'Ocupació i Formació, Govern de les Illes Balears
 • Grup de treball per a la reducció de l'abandonament escolar prematur, Govern de les Illes Balears
 • Consell de Consum de les Illes Balears
 • Consell Assessor de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
 • Fundació Mallorca Turisme
 • Fundació Impulsa
 • ISBA
 • Centre Balears Europa
 • Cambra d'Espanya
 • Camerfirma
 • Fundació Incyde