Competitivitat

Competitivitat

Queda't a Andratx

L'Ajuntament d'Andratx posa en circulació 3.137 bons descompte incentivar les compres en el petit comerç de la localitat

L'Ajuntament d'Andratx posa en circulació 3.250 bons descompte per comprar en el petit comerç del municipi. Cada bo té un valor de 20€ i es poden bescanviar a partir dels 30€ de compra. 

FotoAndratx2023Campa

Bons Queda't a Andratx

El programa Bons Queda't a Andratx és una campanya de l'Ajuntament d'Andratx per a promocionar les compres en el comerç local i l'hostaleria que compta amb el suport tècnic de la Cambra de Comerç de Mallorca.

Cada bo té un valor de 20 euros i s'aplica en compres mínimes de 30 euros realitzades en els establiments adherits a la campanya a partir del 20 de març fins al 19 d'abril. L'usuari no ha de descarregar cap bo físic ni virtual. El descompte és aplicat directament en el comerç mostrant el DNI en el moment de fer el pagament (el descompte no és aplicable si la compra és online). Hi ha un límit de 2 bons descompte per persona, que podrà acumular en una única compra o repartir-los en diverses compres d'un o diversos comerços.

Soc un comerç, com puc adherir-me?

Per a adherir-se a la campanya Bons Queda't a Andratx, els establiments han de complir els següents requisits:

  • L'activitat ha de ser desenvolupada per una persona autònoma o una empresa amb vint treballadors o menys i una facturació anual inferior a 2.000.000 d'euros.
  • Estar d'alta en alguna de les activitats econòmiques que poden optar a aquesta convocatòria: consulta aquí les bases.
  • Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o Mútua corresponent, així com en Hisenda.
    Comerç obert al públic en el terme municipal d'Andratx.
  • Estar al corrent d'obligacions tributàries amb la Seguretat Social i l'Ajuntament d'Andratx.

Consulta aquí les bases de la convocatòria.

Els comerços interessats a adherir-se a la campanya podran emplenar la seva sol·licitud del 19 al 25 d'abril a través de www.bonsandratx.com.

 

Sessió informativa per a comerços

El 19 d'abril a les 13h es realitzarà una sessió informativa presencial sobre la campanya per a resoldre dubtes que poguessin sorgir sobre el bescanvi i, també, s'informarà sobre l'ús de la plataforma, el funcionament de la campanya, requisits... És una sessió dirigida als comerciants del municipi. Més informació aquí.

Qui podrà gaudir dels descomptes?

La campanya està oberta a usuaris majors de 16 anys amb document nacional d'identitat o número d'identificació estrangera.

Mitjançant una plataforma web, el comerç confirmarà la disponibilitat de bons descompte associats al client i autentificarà mitjançant el tiquet de compra que s'ha realitzat la despesa corresponent. Els comerços no podran reservar ni retenir bons per als seus clients habituals i hauran d'exposar ben visible la seva participació en el programa mitjançant el material publicitari que se li facilitarà, perquè qualsevol persona que tingui la condició de beneficiari pugui sol·licitar el descompte. Aquesta obligació deixa de tenir efecte en el moment en què el comerç esgoti els seus bons corresponents. L'usuari també podrà comprovar en la web www.bonsandratx.com si el comerç disposa o no bons descompte. 

La Cambra de Comerç de Mallorca dona suport i suport tècnic en la gestió de la campanya i la plataforma Bons Queda't a Andratx.