Competitivitat

Competitivitat

Programa de Aceleració de Startups

Programa d'acceleració empresarial dirigit a pimes creades fa 5 anys o menys, que operin a Balears i amb algun component innovador en el seu producte o servei.
Accedeix al programa
AceleraStartupsLogo

Sobre el programa

La Cambra de Comerç de Mallorca i Innsomnia, a través de l'Escola d'Organització Industrial (EOI), t'ofereixen la possibilitat d'impulsar la teva empresa de manera gratuïta i flexible. Es tracta d'un programa finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU. 

Requisits d'accés:

  • Ser una pime creada en els últims cinc anys. 
  • Desenvolupar la seva activitat a Balears. 
  • Treballar amb un producte i/o servei innovador. 

Es tracta d'un programa d'acceleració 100% gratuït per a les pimes amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement i expansió empresarial a través de tallers, formació i mentorizació totalment enfocats al creixement i desenvolupament empresarial.

Contacte:

Fases de l'aceleració

El Programa d'Acceleració de Startups compta amb tres etapes diferenciades que es resumeixen en:

  1. Formació. S'oferiran 10 tallers grupals de formació presencials sobre diferents temàtiques per a afavorir l'acceleració empresarial: estratègia, innovació, màrqueting digital, inversió, etc. 

  2. Mentoring. Cada empresa beneficiària rebrà 40 hores d'assessorament personalitzat i individualitzat a través de sessions 'one to one' de 90 minuts (virtual) i una plataforma informàtica de seguiment i tutorització. 

  3. Finançament i networking. El programa et facilitarà l'accés a programes de finançament, a través de xarxes locals i networkings. 

Consulta més detalls sobre les fases, els requistos i la durada del programa en aquesta presentació elaborada per Innsomnia.

Accedeix al programa