Internacional

Internacional

Punt d'informació Brexit

BREXIT

El període transitori finalitza al 31 de desembre de 2020, data en la qual el Regne Unit serà tractat amb caràcter general com un tercer país per als socis de la Unió Europea.

A falta d'acords bilaterals entre les dues parts, la Cambra de Comerç de Mallorca recomana a totes les empreses a preparar-se pel futur, a prendre les decisions i adoptar les mesures administratives necessàries.

Davant els nombrosos dubtes i particularitats que puguin sorgir a les empreses de les Illes Balears en la seva preparació davant el Brexit, la Cambra de Comerç de Mallorca, en col·laboració de la Direcció General de Comerç de Govern de les Illes Balears, habilita l'adreça de mail brexit@cambramallorca.com Les consultes empresarials rebudes en aquesta bústia es derivaran a l'òrgan competent de el Govern d'Espanya, en funció de la qüestió plantejada, perquè procedeixi a una ràpida, directa i individualitzada resposta.

La Secretaria d'Estat de Comerç ha elaborat unes completes guies d'accés al mercat del Regne Unit a partir de l'1 de gener de 2021 amb informació rellevant per a les empreses exportadores sobre procediments duaners, controls per a productes agroalimentaris, productes químics, productes industrials i béns de consum i altres temes transversals. >>  CONSULTA-LES AQUÍ

Bústia Brexit