Ajudes

Ajudes

Ajudes a l'autoocupació

La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix una convocatòria pública d'ajudes per incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals adreçada a joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Objecte de les ajudes

  • L'import de la subvenció concedida serà de 600 €.
  • A la data d'inici de l'activitat els joves han de ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i han d'haver fet la inscripció, orientació i formació troncal del programa PICE de la Cambra de Comerç.

Requisits bàsics de l'emprenedor

  • Joves que, en nom propi, desenvolupin una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i que es donin d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant un mínim de 12 mesos des del moment de sol·licitar l'ajut o amb data anterior a l'entrada en vigor de la convocatòria, sempre que:
    • estigui en vigor l'alta a l'IAE i al RETA a l'hora de presentar la sol·licitud, i
    • no hagin transcorregut més de sis mesos entre l'alta a l'IAE o al RETA i la data de sol·licitud
  • L'activitat iniciada haurà de romandre en situació d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant un mínim de 12 mesos.
  • L'activitat econòmica s'ha de desenvolupar a la demarcació de Mallorca.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les cambres de comerç ajuda joves a incorporar-se al mercat laboral. El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, una iniciativa del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social en coherència amb l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove.

Contacte:
Departament de Formació
pice@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2236)