Emprendre

Emprendre

Tramitació telemàtica d'alta d'autònoms

Punto de Atención al Emprendedor Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca forma part de la xarxa estatal PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) i ofereix l'alta bàsica del treballador autònom a través de la tramitació telemàtica del Document Únic Electrònic (DUE).

El servei inclou tots els tràmits inicials necessaris per a l'autònom:

 • Declaració censal a Hisenda
 • Alta de l'IAE 
 • Alta a la Seguretat Social

Aquest servei és gratuït des de l'1 de setembre de 2018, gràcies al cofinançament de la Cambra d'Espanya i el Fons Social Europeu.

Temporalment, i a causa de les restriccions de desplaçaments que no siguin imprescindibles per tal d'evitar la propagació del virus Covid-19, la tramitació es farà exclusivament per via telemàtica, de manera que no cal que et desplacis a la seu de la Cambra. Has d'aportar tota la documentació sol·licitada degudament emplenada i escanejada via correu electrònic. Et guiarem en tot el procés i et resoldrem els dubtes. Tramitam altes i baixes d'autònoms. La documentació que necessitam per a aquests processos és la següent:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE
 • Nacionalitat (en cas de no pertànyer a la UE, es requereix permís de treball per compte propi)
 • Sexe
 • Data de naixement
 • Telèfon i adreça electrònica
 • Estat civil i data
 • Adreça postal: de notificació i fiscal (poden coincidir)
 • Núm. de Seguretat Social (el trobaràs a la vida laboral o al contracte de treball)
 • Data d'alta desitjada (a partir del dia del tràmit)
 • Activitat que desenvolupes (si coneixes els epígrafs, facilita'ns-els; si no, una descripció detallada de l’activitat)
 • Nre. de treballadors
 • Base de cotització: referència sobre la qual vols cotitzar.
 • Has de triar una mútua. Consulta en aquest enllaç el llistat de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Si tens local, nombre de metres i percentatge d'afectació d'aquest a l'activitat
 • Núm. IBAN del teu compte bancari

Donant suport a autònoms des de 1999

La Cambra de Comerç va començar a tramitar telemàticament les altes i baixes d'autònoms de l'illa l'any 2016 convertint-se així en el primer Punt d'Atenció a l'Emprenedor públic que la xarxa espanyola oferia a Mallorca.

L'experiència de l'entitat cameral en l'atenció als autònoms acumulava ja llavors més de 15 anys, amb els serveis oferts per la Finestreta Única Empresarial (VUE) en la qual presencialment es tramitaven les diferents altes (Seguretat Social, Hisenda...) per a poder posar en marxa un negoci.

Gràcies als serveis de la VUE, oferts en col·laboració amb l'Administració Pública, es van assessorar més de 23.000 projectes empresarials i es va realitzar l'alta de 5.800 empreses, des de novembre de 1999 fins al seu cessament al setembre de 2015. Amb PAE, i la resta de serveis de Mallorca Emprèn, la Cambra de Comerç de Mallorca dóna continuïtat a la tasca desenvolupada durant esos16 anys per la Finestreta Única Empresarial de Palma.

El Punt d'Atenció a l'Emprenedor és un servei gratuït des de l'1 de setembre de 2018, gràcies al cofinançament de Cambra d'Espanya i el Fons Social Europeu.

Demana cita
Persona de contacte:
Pedro Serrano
Atenció a l'emprenedor
empresa@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2422)

Contacta amb nosaltres

AdreçaCarrer de l'Estudi General, 7
07001 Palma (MALLORCA)
Illes Balears

Crida’ns[+34] 971 71 01 88


Emailinfo@cambramallorca.com